Wprowadzone przez 19

Kick-off meeting

Spotkanie otwierające projekt odbyło 26-27 października 2017 roku w mieście Bussoleno we Włoszech. W spotkaniu uczestniczyło 14 przedstawicieli partnerstwa z pięciu krajów UE: Grecji, Irlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski. Podczas spotkania partnerzy przedstawili swoje organizacje, omówili kwestie zarządzania w projekcie, w tym narzędzie do tego celu, oraz dyskutowali o podziale zadań, uzgodnili rezultaty pracy […]