1. Wprowadzenie

“HEALTHNIC – Healthy and ethnic diet for inclusion” to dwuletni projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, promujący zdrowe odżywianie się w oparciu o tradycyjne potrawy z różnych kuchni etnicznych. Przedstawiciele głównych grup docelowych wywodzą się z różnych środowisk, są to uchodźcy, imigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przyrządzania posiłków oraz odnaleźć się w środowisku wielonarodowym i wielokulturowym.
Koordynatorem projektu jest Vardakeios School of Hermoupolis (Syros, Grecja), a organizacje partnerskie to: Danmar Computers LLC (Rzeszów, Polska), Diciannove Società Cooperativa (Genoa, Włochy), Institute of Technology Tralee (Tralee, Irlandia) oraz Merseyside Refugee Support Network (Liverpool, UK).
Pomysł na projekt powstał z połączenia doświadczeń wszystkich partnerów, pracujących z różnymi grupami docelowymi, na przykład: imigrantami, uchodźcami, podróżnikami oraz osobami długotrwale bezrobotnymi, i oferujących programy wsparcia lub integracji. Rezultaty tej pracy ujawniły, że bezpośrednie i aktywne zaangażowanie osób pochodzących z różnych środowisk w zadania takie jak gotowanie/nauka języka/ICT, otwiera drogę do upodmiotowienia, a poprzez podzielenie się doświadczeniami, zachęca do integracji i społecznego włączenia. Ponadto, przez wykorzystanie tradycyjnych przepisów nadajemy wartość rdzennej kulturze uczestników, co pozytywnie wpływa na ich poczucie tożsamości.

Projekt HEALTHNIC obejmuje:

• Opracowanie przewodnika metodycznego dla organizacji przygotowujących serię warsztatów HEALTHNIC;
• Przygotowanie praktycznego zestawu narzędzi wspomagających przeprowadzenie serii warsztatów HEALTHNIC;
• Stworzenie cyfrowych opowieści związanych z tematem, opracowanych przez uczestników;
• Utworzenie strony projektu oraz edukacyjnej platformy online, która zawierać będzie wszystkie materiały opracowane w ramach projektu;
• Zorganizowanie konferencji upowszechniającej na poziomie lokalnym, służącej odpowiedniej promocji rezultatów projektu.

[1] finansowane przez Komisje Europejską i grecką Agencję Narodową I.K.Y, w ramach program Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

19coop - The contents of this website are licensed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial -ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) except if otherwise noted