Drugie włoskie wydarzenie

Aby spełnić prośby zainteresowanych z różnych regionów, Diciannove zorganizowało drugie wydarzenie upowszechniające, tym razem w Reggio Emilia. Publiczność składała się z przedstawicieli spółdzielni socjalnych i stowarzyszeń regionalnych. Uczestnicy z uwagą i zainteresowaniem śledzili różne etapy realizacji projektu. Po przedstawieniu wyników projektu otrzymaliśmy znaczną liczbę pytań dotyczących gromadzenia bardziej szczegółowych informacji i sugestii dotyczących wskazań sprzyjających transferowi i powielaniu warsztatów Healthnic w placówkach uczestników, czy wśród nowych odbiorców. Koncepcja ułatwiania procesu inkluzji społecznej poprzez temat żywności, po raz kolejny okazała się pomysłem typu „win-to-win” i praktyczną strategią przekazywania porad dotyczących zdrowego żywienia, szanowania tradycji i rozwijania kreatywności, dzięki tworzeniu cyfrowych opowieści. Diciannove jest już w trakcie organizowania kolejnego wydarzenia, aby zwiększyć rozpowszechnienie tak cennych koncepcji.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *