ITT prezentuje warsztaty Healthnic w Irlandii

Irlandzkie warsztaty odbyły się w Centrum Kształcenia Dorosłych w Newcastlewest, okręg Limerick, i rozpoczęły się w ramach zajęć wieczornych we wtorek 16 października 2018 r.
Uczestnicy to wspaniała grupa mołdawsko- rumuńsko-rosyjsko- portugalska z, pośród których większość osób pracuje w fabryce w sąsiednim mieście. Sesje odbywały się co tydzień i mogliśmy je połączyć z lekcjami języka angielskiego.
Warsztaty poprowadził Alex McKillican, opiekun kursu, oraz Claire Russell, dietetyk. Valerie McGrath i Kristin Brogan pomagały również w organizowaniu warsztatów. Praktyczna strona wspólnego gotowania została połączona z częścią teoretyczną zaczerpniętą z przewodnika. Punktem kulminacyjnym warsztatów było wspólne jedzenie pod koniec każdej sesji. Ostatnie warsztaty odbyły się w ósmym tygodniu i towarzyszyły im niemieckie świąteczne słodycze Kristin. Wówczas także różne tradycje świąteczne były omawiane, a urozmaiceniem było zróżnicowane tło kulturowe uczestników.
Valerie McGrath była odpowiedzialna za nagrywanie cyfrowych opowieści, których powstało, przy wsparciu Alexa, w sumie pięć.
Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z udziału w warsztatach i wspólnego doświadczenia.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *