Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2017 στο Bussoleno της Ιταλίας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν 14 εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους των πέντε ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρότζεκτ: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία και Πολωνία.

Στη συνάντηση έγιναν οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων οργανώσεων, των εργαλείων διαχείρισης και συζητήθηκε το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων, συμφωνήθηκαν όλα τα ζητήματα σχετικά με τα πνευματικά προϊόντα και τα σχέδια για τη διάδοσή και αξιολόγησή τους.
Παράλληλα, καθορίσαμε το χρονοδιάγραμμα του πρότζεκτ, ενδυναμώσαμε τις σχέσεις συνεργασία και σχεδιάσαμε τα επόμενα κοινά βήματα και την επικοινωνία μας.
Αυτήν την περίοδο προετοιμάζουμε:

Μια συνάντηση για το γράψιμο του Οδηγού στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018 όπου η Βαρδάκειος Σχολή, το ITT Institute of Technology Tralee και το δίκτυο Merseyside Refugee Support Network θα ολοκληρώσουν το περιεχόμενο του Οδηγού.

Επόμενα βήματα:
-μια πενθήμερη εκπαίδευση για εκπαιδευτές (LTTA) στη Σύρο, στην Ελλάδα, προγραμματισμένη από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου 2018
– η δεύτερη πολυεθνική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο στις 29 και 30 Ιουνίου 2019