The Institute of Technology, Tralee (ITT) uczestniczył w szeregu unijnych i krajowych programów jako partner i jako wnioskodawca.
Pracownicy ITT współpracują w ramach wielu krajowych i międzynarodowych inicjatyw.
ITT jest liderem w edukacji od samego momentu powstania. Instytut cieszy się renomą jednego z najlepszych centrum w zakresie nauczania, uczenia się i badań, oferując szereg kursów w pełnym i niepełnym wymiarze godzin na poziomach: podstawowym (foundation level), certyfikowanym, stopnia naukowego, studiów podyplomowych i doktoranckim. Ulepszanie programów nauczania w Instytucie prowadzone jest w ramach światowej klasy badań naukowych. Mieszczący się na dwóch kampusach, oba z łatwym dostępem do centrum miasta, Instytut ma zasłużoną opinię przyjaznej i odnoszącej sukces placówki. Dzięki wspólnocie ponad 3500 studentów i ponad 250 pracowników akademickich, z różnych części świata, studenci z UE i zagranicy będą tu mile powitani. Położony obok parku technologicznego Kerry, Instytut nawiązał bliskie kontakty z firmami tam zlokalizowanymi. Ich wielomilionowy Euro Masterplan już został zauważony w dziedzinach sportu, nauczania oraz badań.
Wydział Hotelarstwa, Sztuki Kulinarnej i Turystyki (dalej zwany HCT Dept.) został jednym z wiodących irlandzkich centrów doskonałości kulinarnej i rozwoju, a także jest siedzibą dla irlandzkiej Akademii Hospitality & Tourism (IAHT). Ostatni zmiany wewnątrz Wydziału obejmują uruchomienie międzynarodowej szkoły hotelarsko-szkoleniowej w mieście partnerskim Tralee – Killarney, która jest z kolei miastem partnerskim ITT/HCT i Grupy Hotelowej Gleneagle, międzynarodowej kohorty profesjonalistów zajmujących się hotelarstwem, których dyplomy są akredytowane przez ITT & Urząd ds. Szkolnictwa Wyższego (HEA). HCT Dept. ściśle współpracuje także z organizacjami w regionie Kerry, w tym z National Learning Network (NLN), Traveller Community i Kerry Education & Training Board (KETB). Traveller Community współpracuje z HCT Dept. już ok.7 lat, w programach mających na celu ułatwienie nauki i edukacji poprzez badania żywności i sztuki kulinarnej. Projekt Kerry Traveller Health and Community Development 2017 został właśnie zakończony. Był rezultatem współpracy pomiędzy Kerry Travellers Association, Kerry Sports Partnership, Health Service Executive i HCT Dept. Departament HCT ściśle współpracuje również z sektorem, zapewniając wsparcie edukacyjne.
Kluczowa strategia HCT Dept. związana jest ze statusem wiodącego irlandzkiego ośrodka edukacji kulinarnej, gastronomii i turystyki, dzięki bliskiej współpracy z sektorem i społecznością.
Specjalistyczna ekspertyza w zakresie sztuk kulinarnych i badań nad żywnością obejmuje takie dziedziny jak odżywianie, międzynarodowe badania żywności, socjologię żywności, gastronomię, umiejętności kulinarne i rozwój, praktyki zawodowe, a przede wszystkim rozwój osobisty. HCT Dept współpracuje z międzynarodowymi studentami i osobami pochodzącymi z różnych środowisk – w 2015 r. został przeprowadzony audyt wewnętrzny, który wykazał, że HCT Dept. ma studentów z ponad 64 krajów, z 5 kontynentów – od Peru po Malezję przez Arabię Saudyjską, Nigerii i Kanadę.

Strona internetowa: www.ittralee.ie

Koordynator Projektu ITT: Kristin.Brogan@staff.ittralee.ie