Merseyside Refugee Support Network – MRSN

Komunikacja i networking

MRSN zapewnia usługi wymiany informacji i wsparcia dla lokalnych społeczności uchodźców, a także dla tych organizacji, które współpracują z uchodźcami i osobami ubiegającymi się o azyl.
Ponadto MRSN pomaga zarządzać grupą Liverpool City of Sanctuary i wspiera Liverpool Schools of Sanctuary.
W skrócie – kwartalne spotkania networkingowe i e-grupa dyskusyjna zapewnia grupom i indywidualnym osobom możliwość wymiany informacji i wiedzy w celu wsparcia uchodźców i osób ubiegających się o azyl w diasporze. Rozpoznawalność w branży pozwala prowadzić lokalne kampanie w celu rozwiązywania problemów dotykających uchodźców i osób ubiegających się o azyl, oraz angażowanie się w kampanie regionalne i krajowe.
MRSN dodatkowo oferuje szeroką gamę usług wsparcia bezpośredniego dla uchodźców, pomocy w przesiedleniach i integracji. Usługi zmieniły się przez ostatnie 16 lat dzięki współpracy z MNFC. Obecny zakres usług dotyczy:

-Spraw opieki społecznej i rzecznictwa (np. świadczenia, zakwaterowanie, wsparcie w sytuacjach kryzysowych)
-Projektów dobrego samopoczucia, zaangażowania i integracji oraz wsparcia
-Porad i wskazówek w zakresie zatrudnienia oraz poszukiwania pracy
-Dostępu do klas ESOL
-Pomocy w rozwoju społeczności uchodźców
-Wzbogacania i wymiany kulturalnej za pośrednictwem projektów finansowanych przez UE

Umawiać można się drogą telefoniczną lub osobiście.
St Anne’s Centre
7 Overbury Street
Liverpool
L7 3HJ
0151 709 7557

Aby dowiedzieć się więcej: lasar_mrsn@yahoo.com or seana@merseysidenetworkforchange.org

Dowiedz się więcej o lokalnej kampanii partnerskiej dla City of Sanctuary w Liverpoolu. Możesz dołączyć do kampanii już dziś – http://www.cityofsanctuary.org/liverpool