ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Το πρότζεκτ “HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion” έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Ι.Κ.Υ.   στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Αυτή η ιδέα αναπτύχθηκε μέσα από την εμπειρία των εταίρων δουλεύοντας με πολυεθνικές ομάδες αποτελούμενες από μετανάστες, πρόσφυγες και ανέργους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς αποκάλυψαν ότι η άμεση και ενεργή εμπλοκή των ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο σε δραστηριότητες όπως η μαγειρική, η γλώσσα, η εκμάθηση ΤΠΕ, πυροδοτεί μια διαδικασία αμοιβαίας ενδυνάμωσης και μοιράσματος εμπειριών που οδηγεί σε ενσωμάτωση.

Μέσα σ`αυτό το γενικότερο πλαίσιο το πρότζεκτ βασίζεται σε μια μαθησιακή δομή 3 επιπέδων:

  • Βασική τυπική και άτυπη εκπαίδευση (ΤΠΕ, οικιακή οικονομία, υγιεινή διατροφή)

  • Διατήρηση του πολιτισμού των συμμετεχόντων (παραδοσιακή διατροφή και μέθοδοι μαγειρικής)

  • Αλληλεπίδραση ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες και στις νεοεισερχόμενες κοινότητες ως δείκτης ενσωμάτωσης

Μέσα από αυτό το πρότζεκτ, αναπτύσσουμε ένα νέο εκπαιδευτικό μέσο σχεδιάζοντας και διοργανώνοντας τα “Healthnic εργαστήρια”.

Τα εργαστήρια επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες όπως η οικιακή οικονομία και η εκπαίδευση για υγιεινή διατροφή, ενισχυμένα με ειδικό λεξιλόγιο σχετικό με τροφές, με φαγητά και μεθόδους προετοιμασίας φαγητών.

Συμπληρωματικά, οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες ΤΠΕ και δημιουργούν ενημερωτικές / εκπαιδευτικές ψηφιακές ιστορίες επικεντρωμένες στη γνώση που αποκτήθηκε από την επαφή με τις παραδοσιακές κουζίνες και την υγιεινή διατροφή.

Κανένας από μας δεν έχει την τέλεια “εθνική” κουζίνα, και η καθεμία έχει πολλά να μοιραστεί, έτσι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο μαζί.

Πνευματικά αποτελέσματα που θα δημιουργηθούν:

IO1.

Μια εκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει όλο το υλικό που θα παραχθεί στις διάφορες δραστηριότητες

IO2.

Ένας οδηγός που θα υποστηρίξει τις οργανώσεις να διοργανώσουν “Healthnic εργαστήρια”

IO3.

Μια εργαλειοθήκη για τη διοργάνωση των εργαστηρίων
19coop - The contents of this website are licensed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial -ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) except if otherwise noted