PROJEKT

Projekt “HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion” został sfinansowany przez Komisję Europejską, grecką Narodową Agencję I.K.Y w ramach programu Erasmus + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych.

Pomysł na projekt narodził się podczas współpracy partnerów konsorcjum z wielonarodowymi grupami – imigrantami, uchodźcami i lokalnymi bezrobotnymi w programach edukacyjnych. Wyniki tej pracy pokazały, że bezpośrednie i aktywne zaangażowanie osób o różnym pochodzeniu kulturowym w uczeniu się gotowania, języków, czy o ICT, otwiera możliwość wzajemnego wzmacniania i dzielenia się doświadczeniami, co samo w sobie jest inspiracją do włączenia w życie społeczne.

W tym kontekście projekt opiera się na trzypoziomowym schemacie nauki:

 

  • Podstawowa edukacja formalna i nieformalna (ICT, ekonomika gospodarstwa domowego, żywienie dietetyczne);

  • Utrzymanie kultury/dziedzictwa uczestników (kultura żywności i tradycyjne metody);

  • Możliwość przeniesienia między społecznościami lokalnymi i nowoprzybyłymi, jako wskaźnik integracji.

W ramach projektu powstaną nowe materiały edukacyjne, w tym warsztaty HEALTHNIC wraz z metodologią.

Warsztaty umożliwiają uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu ekonomiki gospodarstwa domowego i zdrowego odżywiania. Warsztaty będą wsparte glosariuszami o tej samej tematyce oraz metodologią o sposobach przygotowywania żywności.

Dodatkowo, podczas warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie ICT i przyczynią sią do powstania opowieści cyfrowych o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które będą oparte na wiedzy uczestników o nawykach kulinarnych, tradycjach i zdrowym odżywianiu.

Nikt z nas nie ma idealnej „narodowej” diety, a każda z naszych kultur ma wiele do zaoferowania, więc możemy uczyć się od siebie nawzajem i razem tworzyć coś nowego.

Rezultaty pracy intelektualnej to:

IO1.

Edukacyjna e-platforma, na której będą wszystkie materiały, powstałe w ramach aktywności projektowych;

IO2.

Przewodnik metodologiczny wspierający organizacje w prowadzeniu warsztatów HEALTHNIC;

IO3.

Zestaw narzędzi niezbędnych do prowadzenia warsztatów HEALTHNIC;
19coop - The contents of this website are licensed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial -ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) except if otherwise noted